Slider

Mandarínky

Najširšia a najpestrejšia skupina citrusov, čo sa týka fyziologických znakov, nárokov a pôvodu. Všeobecným jednotiacim znakom môžu byť plody, ktoré sú menšie guľaté až sploštené. V oblasti šľachtenia ide o najdynamickejšiu skupinu citrusov, kde nové odrody vznikajú pravidelne a pomerne často. Hlavnou požiadavkou pri šľachtení býva bezsemennosť, ľahká lúpateľnosť/šúpateľnosť oplodia, chuť a veľmi často aj termín dozrievania. V USA sú zameraný na v šľachtenie neskorších odrôd pre lepšie pokrytie dlhšieho časového obdobia, ale v Európe a Japonsku sa skôr preferujú skoré odrody.

Pôvodom pochádzajú z Číny, odkiaľ sa rozšírili najskôr do Japonska, kde má ich kríženie a pestovanie veľmi silné zázemie. Do Európy dorazili spomedzi citrusov ako posledné, asi až v 19. storočí. 

Z hľadiska náročnosti pestovania ide o veľmi jednoduché rastliny, hlavne, ak im vieme dopriať studené zimovanie. Táto podmienka vychádza z prirodzeného prispôsobenia sa podnebiu, v ktorých mandarínovníky rastú a sú pestované. Sú to subtrópy, až hranica subtropického a mierneho pásma. V tropických oblastiach je ich chuť mdlá a zle rastú. Patria medzi najodolnejšie citrusy voči chladu, keďže niektoré odrody dokážu bez plodov prežiť aj teploty pod -10°C, hoci iba na kratšie obdobie. 

V obchodoch sa stretneme s jedným unifikovaným pomenovaním pre všetky druhy mandarínok, niekedy sa ešte objaví názov klementínka, klementína. Pritom ide o rôznorodú skupinu, ktorá sa najčastejšie delí podľa Hodgsona na Satsumy (Unšiu), King (Mandarínovníky vznešené), Stredozemné a Všeobecné mandaríny a príbuzné skupiny Maloplodých mandarín a mandarínka podobné druhy, teda hybridy, kde jedným z rodičov je mandarína. 

Najrozšírenejšia je u nás skupina Unšiu, nazývajú ich aj Satsumy. Delia sa podľa doby dozrievania na:

Goku Wase (superskoré) - dozrievajú za menej ako 140 dní po odkvete. Patria sem napríklad odrody Hashimoto, Ichimaru, Wakayama.

Wase (skoré) - najpočetnejšia skupina s dozrievaním od 140 do 170 dní po odkvete. K názvom niektorých mandarín sa pripája "Wase", tým sa označuje ranosť. Do tejto skupiny patrí Okitsu, Miyagawa, Kawano, Tanikawa.

Futsu/Nakate (stredne skoré) - V odbornej literatúre som našiel oba názvy pre pomenovanie stredne skorých mandarín. Dozrievajú od 170 do 190 dní po odkvete, napr. Haraguchi.

Owari/Futsu (neskoré) - dozrievajú od 190 do 210 dní po odkvete. Názov skupiny sa prebral po odrode Owari, ale používa sa aj Futsu. Aoshima sa radí tiež do tejto skupiny, ale je veľmi neskorá.

V našich podmienkach stihnú počas letnenia bez väčších problémov dozrieť superskoré, skoré a stredne skoré odrody unšioviek, preto sú medzi slovenskými a českými citrusármi najviac pestované a u mňa osobne najobľúbenejšie. Ide o rastliny vyžadujúce najmenej starostlivosti a opatrnosti, keďže sa dajú vyniesť zo zimoviska v apríli, niekedy už v marci a koncom februára a vydržia vonku až do konca novembra až začiatku decembra, pričom všetko perfektne stihnú - kvitnutie, zaplodenie, dozretie. Podobne bezproblémové sú ešte niektoré skoré hybridy ako Nova a Primosole, ale tie už musia byť skoré. Rovnako dlhšie dozrievajú aj klementíny a v našich podmienkach dozrejú len skoré a stredne skoré odrody.